โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนหัวช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลนาเชือก ถึงทางไปเทศบาลตำบลเขาพระนอน(ฝั่งขวา) อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620084]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 808,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด
วันที่ลงประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :