สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 10 โครงการ

รหัสรายการ [25620085]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 0
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : สำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง - -
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 11 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) ความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา จำนวน 10 โครงการ

ดาวน์โหลดรายละเอียด