ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนชาด หมู่ที่ 8 - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620086]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 5,460,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ
วันที่ลงประกาศ : 14 กุมภาพันธ์ 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศร่าง TOR 14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศราคากลาง 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :