โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 16 ตำบลลำพาน - ดอนฝ้าย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อมต่อถนนสาย กส.1010-บ้านดอนยานาง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620091]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 8,227,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 8 มีนาคม 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 8 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :