โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนจากแยกวัดป่าสามัคคีธรรม ถึงโรงเรียนไทเทคอิสาน หมู่ 1 ตำบลนาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620094]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 5,827,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท
วันที่ลงประกาศ : 8 มีนาคม 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 8 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :