ก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยถ้ำเสือ (ตอนกลาง) บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 10 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620101]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง 500,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ
วันที่ลงประกาศ : 17 พฤษภาคม 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 20 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :