โครงการขุดลอกลำห้วยคำวัวเน่า บ้านโนนชาด หมู่ที่ 8,12,15 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620109]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,000,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ
วันที่ลงประกาศ : 12 มิถุนายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 7 มิถุนายน 2562
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 12 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 12 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 1 กรกฎาคม 2562
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :