โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองโพน หมู่ที่ ๓ ตำบลนาจำปา ถึง บ้านม่วง ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620110]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 2,468,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน
วันที่ลงประกาศ : 7 มิถุนายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 7 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :