ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620113]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง 481,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ
วันที่ลงประกาศ : 17 กรกฎาคม 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 1 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 17 กรกฎาคม 2562
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :