ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึง-บ้านแก่งพฤาชัย หมู่ที่ 7 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620114]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : เฉพาะเจาะจง 500,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสมเด็จ
วันที่ลงประกาศ : 17 กรกฎาคม 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 1 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 17 กรกฎาคม 2562
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :