โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบ มข. 2527 พร้อมขุดลอกหน้าฝายและท้ายฝาย ลำห้วยทราย หมู่ที่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620117]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 988,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอดอนจาน
วันที่ลงประกาศ : 24 กรกฎาคม 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 24 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :