โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนป่าบ้านโนนสำราญ ม.9 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620123]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 3,464,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอห้วยผึ้ง
วันที่ลงประกาศ : 13 กันยายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 30 สิงหาคม 2562
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 30 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา 4 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 13 กันยายน 2562
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :