โครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเสียว หมู่ที่ ๑ ตำบลหัวงัว เชื่อมบ้านโคกคันจ้อง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวงัว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620124]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 2,350,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด
วันที่ลงประกาศ : 5 กันยายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 5 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :