โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำไฮ หมู่ที่ ๑ ไปบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองตอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620125]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 1,400,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอยางตลาด
วันที่ลงประกาศ : 5 กันยายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 5 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :