โครงการขุดลอกหนองสาธารณะคำนกน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วงที่ 1 ขนาดพื้นที่ขุดลอก 4,500.00 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 13,500.00 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดพื้นที่ขุดลอก 3,500.00 ตารางเมตร หรือมีปริมาตรดินขุด 10,500.00 ลูกบาศก์เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ความลาดด้านใน 1:2 พื้นที่ขุดลอก 8,000 ตารางเมตร

รหัสรายการ [25620132]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 899,600
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์
วันที่ลงประกาศ : 20 กันยายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 20 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :