โครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณะ บ้านดอนดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดปากกว้างลึกเฉลี่ย 8.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 600.00 เมตร และก่อสร้างฝายสูง 1.00 เมตร กว้าง 9.00 เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร จำนวน 2 จุด

รหัสรายการ [25620134]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 952,100
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอสหัสขันธ์
วันที่ลงประกาศ : 20 กันยายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 20 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :