โครงการขุดลอกลำห้วยหมากกล้วย  หมู่ที่ 9  บ้านหามแห  ตำบลโพนทอง (ตอนบน) อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

รหัสรายการ [25620157]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 866,000
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองกาฬสินธุ์
วันที่ลงประกาศ : 26 กันยายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 26 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :