ขุดลอกลำห้วยสาขาลำห้วยท่าคันโทตอนปลาย(ท่ากกแหน) หมู่ที่ 1 บ้านท่าคันโท ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ขนาดท้องร่องลำห้วยกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลาดชัย 1:1 ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาตรขุดลอกไม่น้อยกว่า 14,000 ลบ.ม.

รหัสรายการ [25620160]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 511,900
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท
วันที่ลงประกาศ : 30 กันยายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 30 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :