ขุดลอกสระน้ำประปาเทศบาลตำบลท่าคันโท หมู่ที่ 4 บ้านท่าเมือง ตำบลท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ ขนาดกว้าง 80 เมตร ยาว 120 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ปริมาตรขุดลอกไม่น้อยกว่า 14,400 ลบ.ม.

รหัสรายการ [25620161]

 ประเภท รายละเอียดรายการ
  วิธีจัดหา จำนวนงบประมาณ
วิธีการจัดหา : e-bidding 525,900
ปีงบประมาณ : 2562
ประเภทรายการ : ซื้อ
หน่วยงาน : ที่ทำการปกครองอำเภอท่าคันโท
วันที่ลงประกาศ : 30 กันยายน 2562
ไฟล์ที่ประกาศแล้ว :
ประกาศ ไฟล์ วันที่ประกาศ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง - -
ประกาศร่าง TOR - -
ประกาศราคากลาง 30 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา - -
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา - -
ขายทอดตลาด - -
รายละเอียด :